Thursday, May 19, 2011

CUAI SOLAT LIMA WAKTU

Didalam neraka Jahanam terdapat wadi(lembah) yang didalamnya adalah 
ular-ular bersaiz sebesar tengkuk unta dan panjangnyasebulan perjalanan. 
Kerjanya tiada lain selain mengigit orang-orang yang tidak menunaikan
sembahyang semasa hidup mereka. Bisaular itu pula menggelegak di dalam
badan mereka selama 70 tahunsehingga luruh seluruh daging badan mereka. 
Kemudian tubuh merekakembali pulih lalu digigit lagi dan begitulah seterusnya.

No comments:

Post a Comment