Monday, April 11, 2011

dasyatnya neraka dan kesannya di dunia

Abu Hurairah meriwayatkan:
"Ketika Rasulullah berkata: Api dunia kamu adalah satu dari 70 bahagian 
api neraka;"lalu seseorang bertanya;"Ya Rasulullah, adakah ia tidak akan 
mencukupi untuk membakar orang kafir? Maka Rasulullah menjawab "Api
neraka mempunyai 69 bahagian lebih dari api biasa di dunia,dan 
kesemuanya adalah sangat panas sebagaimana ia (api dunia). Riwayat Bukhari.
KESAN NERAKA PADA DUNIA KINI
Kesan-kesan kehebatan neraka dapat dirasai di dunia ini lagi berdasarkan 
hadis Rasulullah:Diriwayat oleh Abu Hurairah:
Rasulullah bersabda: Api neraka mengadu kepada Allah dengan berkata;
"Hai Tuhanku,bahagian-bahagian padaku memakan di antara satu sama
lain. "Lalu Allah membenarkannya mengambil dua pernafasan iaitu pada
musim sejuk dan pada musim panas. Inilah sebabnyamengapa kamu 
terasa terlalu panas dan terlalu sejuk,"Riwayat Bukhori
MAKANAN PENDUDUK NERAKA
Penduduk neraka tetap diberi makanan walaupun makanan ini tidak 
menyuburkan badanmereka.Firman Allah:
Mereka tidak memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri,yang tidak 
menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar."Al Ghasiyah 6-7
MINUMAN AHLI NERAKA
1.Hamim(air yang mendidih)
Firman Allah:
"Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang 
memuncak panasnya."
2.Ghassaq(nanah dan darah)
Firman Allah:
"Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.Dan tiada makanan
 sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali 
orang-orang yang berdosa." Al Haqqah 35-37
3.Sadid(air danur(nanah) yang keluar dari tubuh ahli neraka)
Firman Allah:"Dihadapan mereka ada neraka Jahannam,dan ia diberi minum 
dari air danur (nanah yang keluar dari tubuh ahli neraka." Ibrahim 16
4.Air seperti Tembaga cair
Firman Allah:
"Dan jika mereka meminta minum,nescaya mereka akan diberi minum dengan 
air seperti tembaga yang mendidih yang menghanguskan muka mereka.Itulah 
minuman yang palingburuk dan tempat rehat yang paling hina." Al Kahfi 29.
PAKAIAN AHLI NERAKA
1.Pakaian dari api
Firman Allah:
"Inilah dua golongan(mukmin dan kafir) yang bertengkar,mereka saling 
bertengkar mengenai tuhan mereka.Maka orang kafir akan dibuatkan untuk 
mereka pakaian dari api neraka.Disiramkan air yang sedang mendidih ke 
atas kepala mereka." Al Hajj 19
2.Pakaian dari minyak tar
Firman Allah:
"Pakaian mereka adalah dari minyak tar dan muka mereka diliputi oleh 
jilatan api neraka." Ibrahim 50
BAHAN BAKAR API NERAKA
Bahan bakar neraka adalah terdiri dari manusia dan jin yang kafir dan engkar 
kepada Allah,batu-batu termasuk patung berhala.Firman Allah;
"Hai orang yang beriman.Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;penjaganya malaikat yang kasar,
yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yangdiperintahkanNya 
dan mengerjakan apa yang diperintahkanNya. " At Tahrim 6


PENDUDUK NERAKA
Imran b Husin meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda:
"Aku melihat ke dalam syurga dan mendapati majoriti penduduknya adalah 
orang miskin,dan aku melihat ke dalam neraka,aku mendapati majoriti 
penduduknya adalah wanita," Riwayat Bukhori.
NAMA-NAMA NERAKA
Neraka mempunyai beberapa nama sebagaimana telah disebutkan di dalam 
Al Quran, iaitu:
1.Jahannam -
Firman Allah yang bermaksud "Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) 
ada tempat pengintai." An- Naba:21
2.Latho
Firman Allah yang bermaksud "Sekali-kali tidak dapat sesungguhnya neraka 
(Latho) itu adalah api yang berganjak, yang mengelupaskan kulit kepala" 
- Al- Ma'arij; 15-16.
3.Al-Hutamah
"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam 
Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Iaitu api yang disediakan 
Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati." Al - Humazah 4-7
4.Sa'ir
Yang disebutkan dalam surah Asy-Syura:7 bermaksud: ..Sesungguhnya masuk 
ke syurga dan segolongan masuk ke neraka sa'ir.'
5.Saqar
Firman Allah yang bermaksud " Aku akan memasukkannya ke dalam neraka 
Saqar.Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan 
dan tidak membiarkan (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia."
6.Al- Jahim
" Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat.
" Asy-Syura :91
7.Al- Hawiyah
" Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat 
kembalinya adalah neraka Hawiyah. .... iaitu api yang sangat panas. Al- Qari'ah;8-11.
PENJAGA NERAKA
Al Quran menyebutkan bahawa jumlah penjaga neraka itu sembilan belas seperti 
yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Muddaththir ayat 30-31. Salah satu dari 
sembilan belas itu adalah Malik,penjaga pintu neraka. Allah telah menyebutkan 
namanya dalam Al-Qur'anyang bermaksud: " Mereka berseru, Hai Malik, biarlah 
Tuhanmu membunuh kami sahaja. `Dia menjawab; Kamu akan tetap tinggal di 
neraka ini."

No comments:

Post a Comment